Výrobno-obchodná spoločnosť ČERMÁK-HUMENNÉ, spol. s r.o.